Bidrag till lovaktiviteter

Regeringen har beslutat att ge alla kommuner pengar för att utveckla fler kostnadsfria aktiviteter under skollov för barn och unga i åldern 6-15 år. Falu kommun fördelar därför bidrag till arrangörer som vill göra aktiviteter under skolloven. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att göra roliga saker på loven utan att det kostar dem något.

Vill ni anordna aktiviteter för barn och unga 6 – 15 år under höstlovet eller jullovet? 
Sök bidrag mellan 3 september – 21 september 2018.

Vi välkomnar alla föreningar, företag, organisationer, studieförbund och kommunala verksamheter att ta del av bidraget genom att lämna in en ansökan i det webformulär som kommer att öppna den 3 september på falun.se. Om du vill ansöka om bidrag för att genomföra aktiviteten under bägge loven skickar du två ansökningar.

Lovaktiviteterna kan hållas över hela Falun. Det går att ansöka om flera olika aktiviteter under ett och samma lov.

Arrangörer som beviljats bidrag under ”Bästa sommaren” måste skicka sin redovisning senast 1 september för att kunna ansöka om nytt bidrag: Klicka här

Tider för ansökan:
Ansökan öppnar: 3 september
Sista ansökningsdag: 21 september
Besked om beslut: 3 oktober

Period för genomförande:
Höstlovet: 27 oktober – 4 november 2018
Jullovet: 22 december 2018 – 7 januari 2019

Läs mer och ansök från den 3 september på Falu kommuns hemsida under Bidrag till aktiviteter övriga lov: Klicka här

Allt gott,

Lena Karsikas
Projektledare

Falu kommun
Kultur- och Fritidsförvaltningen
Kulturskolan
Besöksadress: Teatergatan 5
Telefon: 023-820 46

Kontaktcenter: 023-830 00, kontaktcenter@falun.se