Historik

Då blev Aspeboda en socken.

Aspeboda nämns första gången 1368 i ett fastebrev av Häradshövding Magnus Enbjörnsson i samband med ett köp av en egendom i Aspeboda vid tinget i Torsång. Namnet var Aspabodhum den gången. Namnet tros ha förekommit tidigare som uttryck för att det funnits fäbodar i Aspeboda under tidig medeltid. Fäbodarna tillhörde då Tuna- och Torsångsbönder. Förleden ”aspa” kan syfta till både trädet asp och fisken asp. ”Bodhum” anger att det är benämning på fäbodar. Även efter att Aspeboda fick fast bebyggelse var socknen delad mellan Torsång och Tuna. Ända in på 1500-talet skattade byarna i södra delen till Torsång och den norra delen till Tuna.

Den första kyrkan, Helge-Andas kapell, byggdes 1609. Enligt vad traditionen förtäljer användes timmer till bygget från ett medeltidskapell på Kapellbacken (Kapellberget). Kyrkan som föregick den nuvarande färdigställdes 1667.

Varför är det då viktigt att nämna kyrkorna i samband med socken?

Socken är ursprungligen en benämning på ett område på landsbygden vars innevånare besökte samma kyrka. Man tillhörde alltså samma församling. Det finns en karta som visar kyrkvägarna från norr och söder till kyrkan. Under medeltiden var Aspeboda ett så kallat kapellag i Stora Tuna och blev 1640 en kapellförsamling.

1604-1746 ingick församlingen i Stora Kopparbergs pastorat.
Mellan tiden 1746-1881 överfördes socknen som annex till Torsång.
Aspeboda var ett eget pastorat åren 1882-1961, och en egen socken 1882-1952.
1962-1976 tillhörde församlingen Falu Kristine och därefter Stora Kopparbergs pastorat.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Aspeboda församling och för de borgerliga frågorna till Aspeboda landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Stora Kopparbergs landskommun, uppgick 1967 i Falu stad och ingår sedan 1971 i Falu kommun.
1 januari 2016 inrättades distriktet Aspeboda, med samma omfattning som församlingen hade 1999-2000.

Denna information är hämtad från Hembygdsföreningen och lite från Wikipedia.

Diverse historiska bilder från Aspeboda socken.