Minnesanteckningar från utvärderingen av Aspebodadagen

Här kan ni läsa utvärderingen av årets Aspebodadag.

Kom gärna själv med synpunkter!


Minnesanteckningar från träff i Församlingshemmet den 19 juni 2018 för att utvärdera Aspebodadagen som genomfördes den 20 maj.

Närvarande: Christoff, Mats D, Maggie, Antje, Torsten, Katja, Bosse, Eskil, Erik, Karin, Cathis, Erik S.

Antje har varit den som hållit i och planerat Aspebodadagen. Tyvärr slutar hon sin tjänst i mitten av juli och ansvaret för dagen nästa år läggs nu över på oss övriga. Här gäller det att gå vidare med det fina arbete som Antje lagt ner.

Frågan om ansvar för kommande Aspebodadag tas upp i församlingsrådet I september. Karin J utses som sammankallande i arbetsgruppen. Första planeringsmötet blir den 21 oktober kl 17.30 direkt efter gudstjänsten. Lämplig tid för kommande träffar kan vara januari och mars.

Kommande Aspebodadag planeras till den 19 maj 2019.

Antje tar kontakt med kyrkoherde Christina för att få med dagen i kyrkans program. Anneli Larsson, Kristinegården, är den vi kan kontakta om affischer m.m.

Vi går laget runt för att få en utvärdering,

 • Katja trivdes med sin HLR-uppgift men tycker det var för få besökare. Kanske lämpligare med HLR-räddning vid annat tillfälle?
 • Bosse och Erik menar att hembygdsförening kom lite på sidan om och fick därför få besökare. En idé är att ha dräktvisning en annan är att marknadsföra Aspebodamössan och sälja mönster och garn i paket.
 • Eskils hästskokastningen var bra placerad. Fel var att inte tipspromenaden gick ända ner på skolans grusplan.
 • Karins tipspromenaden fungerade bra men kan förbättras genom att snitsla med ballonger så att alla hittar bättre. Ca 40 vuxna och 25 barn gick. Bra med prisutdelning i kyrkan.
 • Cathis var nöjd med Intresseföreningens placering. Hoppborgen var succé. Öppna upp bagarstugan, visa den och ev. låta besökande baka. Biljardspel tillsammans med vuxen. Även Svinstian bör visas.
 • Trevligt att utse årets Aspeboda – bo. Det ska vi ha igen. Diskuteras hur valet ska gå till.
 • Man bör vara mera observant på vem som ska stå var. Ridklubben tog inte anvisad plats. Nästa år kan platsen bredvid svinstian diskuteras. Man kan då gå ner i Prästgårdshagen med hästarna.
 • Sagostig för barnen (Marie).
 • Erik S var nöjd med dagen än om den blev lite lång!
 • Christoffs synpunkter, hoppborg, öppen bigård (ev sälja honung, ökad mångfald, liten utökning av allt (ev skolan?), hantverkare. Tryck upp ballonger med reklam för Aspebodadagen (Intresseföreningen betalar)?
 • Mats, Aspebodagården fick en bra plats och kommer igen nästa år med förnyade krafter. Karin Sundström och Elisabet Holm gjorde ett bra jobb.
 • Maggie, fungerade bra många åt soppa och smörgås. AFFC kommer igen nästa år med servering och lotteri men ev ingen försäljning.
 • Antje,
  – inte kosta något för föreningarna.
  – var och en ansvarar för sin station.
  – får förekomma försäljning (går till den som säljer).
  – all annonsering och affischering står kyrkan för.

Fler förslag som kom upp;
Ev. ej drop-in-dop, kanske familjegudstjänst på gårdstunet.
Vi bör utse en pressansvarig. Annonsera i Annonsbladet, kontakta TV o radio.
Försäljning av saker som man tillverkat själva, honung hantverk, smide, smörknivar m.m.
Bjud in företag.
Bakluckeloppis på grusplanen?
Bjud in Marie A till nästa möte.

Vill du vara med och presentera din verksamhet och sälja dina produkter så anmäl dig snarast!

Hälsningar
Karin J
Sammankallande

Kom gärna själv med synpunkter!