Aspeboda Hembygdsförening

Aspebodas hembygdsförening är aktiv på många områden, t.ex. förberedar och gestaltar de midsommarfirandet i Aspeboda och dräktkommittén tar hand om Aspebodadräkten.

Kort om Aspeboda hembygdsförening

Föreningen bildades 1964, men långt tidigare, redan i början av 1920-talet, började kyrkoherde Valter Vestling samla föremål till ett hembygdsmuseum i bodarna i prästgården. Även ett äldre härbre med gamla föremål donerades vid denna tid till ”Aspeboda blifvande minnesgård”.När hembygdsföreningen hade bildats övertog den ansvaret för samlingarna i såväl museet som härbret. Hembygdsmuseet är öppet på vissa tider under sommarmånaderna

Postmästare Gunnar Sellin testamenterade sin gård – Fläskkällaren – i Olsbacka till hembygdsföreningen 1985. Denna är i dag föreningens hembygdsgård och visar hur en postmästare bodde vid mitten av 1900-talet.

Hembygdsgården ligger på historisk mark då den kände bergfogden Måns Nilsson Svinhufvud bott på platsen, som då var Stora Aspeboda.

I anslutning till gården finns även andra byggnader. I en av dessa finns ett skolmuseum, som i framtiden skall flyttas i anslutning till hembygdmuseet vid f d prästgården. Dessutom finns ett gammalt spruthus och en smedja. Smedjan som flyttats från Falun har återuppförts i ursprungligt skick, och är i bruk igen bl a av föreningens ”egen” smed.

Föreningen är också aktiv i underhållet av ett antal historiska vandringsleder som kåres väg och stigarna kring Valsfors och över Kapellberget till/från Falu gruva. Sedan 2012 har föreningen också ansvar för det pilgrimskapell som uppförts på Kapellgrund, överst på berget där de gamla gruvstigarna möts.

Aspeboda-almanacka, med gamla och nya foton från Aspeboda, utges årligen och informations-bladet Flåhackan utdelas 3- 4 gånger per år till alla boende i socknen. Läs det senaste bladet längre ner på sidan.

Av alla föreningens aktiviteter under året är naturligtvis midsommarfirandet i Prästgårdshagen det största.

Aspebodadräkten har fått en nyrenässans tack vare dräktkommittén.

Flåhackan

Flåhackan nr 2018-1

Kontakt

Ordförande
Bosse Paulsson
bo.paulsson@gmail.com

Läs mer

Ta en titt på Aspeboda Hembygdsförenings hemsida