Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Latest Past Evenemang

Solel, framtida elpriser och Kommundelsutvecklingsmedel

Aspebodagården Lilla Aspeboda 122, Falun

Per Magnusson och Johan Engström från Falu Energi & Vatten pratar om teknik, ekonomi och möjliga sätt att installera sol-el. Lars Nordström från Aspeboda Intresseförening informerar och leder diskussion om KDU-medel (Kommundelsutveckling) och hur Intresseföreningen kan hjälpa din förening med Läs mer...

Årsmöte Stråtjärns vänner

Slogboden

Stråtjärns vänner kallar till årsmöte! Tisdag 16 juni kl. 18.00 vid slogboden. Vi bjuder på pizza. Välkomna! Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande o sekreterare för mötet Fastställande av dagordning Fråga om mötets behöriga utlysande Val av två justerare Föredragning Läs mer...