Intresseföreningen

aspeboda_postcard

Aspeboda Intresseförening bildad 2013-02-20: Aspeboda Intresseförening är registerad i Skatteverkets register med organisationsnummer 802472-0545 som ideell förening. Du kan som privatperson eller förening gå med i Aspeboda Intresseförening. Föreningen har som uppgift att tillvarata och utveckla Aspebodas förutsättningar för boende, arbete och fritid. Vi skall även vara ett forum för samverkan mellan näringsliv, föreningar, intressegrupper, skola och boende.

Intresseföreningen skall företräda Aspeboda i förhållande till kommunen, myndigheter och andra centrala instanser, vi skall vara verksamma inom Aspeboda församling. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Aspeboda intresseförening (AI) bildades ur Aspeboda Föreningsallians under ledning av Mats Dahlström, vilken tidigare hade lett en interimsstyrelse. Första årsmötet hölls 2013-02-20 med Mats vid ordförandeklubban. Då valdes den första ordinarie styrelsen och stadgarna antogs.

AI’s första uppgift blev att ordna en informationskväll om det pågående skolbygget. Då skulle kommunens byggledning närvara för att svara på frågor. En föräldragrupp bildades eftersom det kom fram, att trafikmiljön runt skolan inte var den bästa. Sedan hade vi ett allmänt möte hösten 2013. Vi tog in förslag om vad som kunde utvecklas i vår kommundel. Och de uppdrag vi fick att börja med, var upprustning av Aspeboda IP och skidspåren som finns där samt att undersöka villkoren för att få bredband till bygden.

Ordförande Per Nilson tog hand om bredbandsfrågan och det resulterade i en områdeskarta med 8 delområden. Intresse för bredband fanns i 4 följande områden;

  1. Hinsnoret – Liljan med Erik Åsberg som by-ambassadör assisterad av Gunnar Ridderstedt
  2. Olsbacka med Mikael Gustavsson som by-ambassadör.
  3. Slaggen- Barkarbacken med Eskil Embretsen.
  4. Aspeboda – Ljusdal med Henrik Dahlborg assisterad av Per Nilson (Ljusdal).

Område 4 Sörbo-Vassbo har hittills inte fått nog många anmälningar trots Kjell Hjorts försök.

Område 6 Smedsbo, område7 Morbygden och område 8 Grönbo – Krusbo har vi hittills inte fått något bra gensvar från.

Genom våra by-ambassadörer, som måste tackas för ett bra arbete, har vi fått med våra områden1,2,3 och 5 mycket snabbt i Falu Stadsnäts bredbandsutbyggnad. Det visade sig nämligen att Falu stadsnät hade förberett våra byar med både bredbandsstationer och tomrör i så stor utsträckning att, något alternativ med andra leverantörer av bredband inte fanns.

Vi sökte landsbygdsutvecklingspengar hösten 2014 och fick våra 4 projekt beviljade, dessa har vi genom respektive förening genomfört 2015.

  1. Marc Meijer från Aspeboda Sportklubb tog huvudansvar för upprustning vid IP. En arbetsgrupp bildades av Marc, Per och Per Ola Olsson. Gruppen drog om skidspåren, försåg ”Klubbladan” med vatten och avlopp, skyltade upp skidspåren och satte upp skyltar med kroppsövningar vid var 3:dje lyktstolpe. Bredvid grillkåtan finns 4 gymnastikredskap och norr om bussfickan finns en liten mountainbike bana. Detta projekt fanns ju med på allmänna mötet 2013.
  2. Kristina Andersson försåg Aspeboda gården med högtalar anläggning (den går att hyra)
  3. Åkern Sjötäkt vägförening ordnade väg belysning från busshållplats Karlsvik till Sjötäkt. Erich Collberg och Erik Åsberg har ansvarat för projektet. Projektet har också följts av Falu Energi och Vatten.
  4. Aspeboda ridklubb ordnade en bättre parkering vid ridbanan. Lena Paulsson och Johanna Andersson har ansvarat för projektet. Denna parkering kan användas för besök vid Stråtjärn med slogbod och gångstigar liksom besökare till skidspåret Falun Borlänge.

Under 2016 har vi samlat in synpunkter från allmänhet och föreningar för att under 2017 ansöka landsbygdsutvecklingsmedel. Vi skall under detta år försöka få föreningarna att samverka om kommande projekt. Det som diskuterats mest är badplats, vandringsleder, informationstavlor om bygden och att IP skall förses med utrustning för fler banor/aktiviteter. Henrik Dahlborg har jobbat för att få fram vår nya hemsida och det är han förtjänst att företags och föreningsregistret är uppdaterat och finns där.

Med dessa ord tackar jag för mig som ordförande och lyckönskar kommande styrelser i arbetet med bygdens utveckling.

Av Per Nilson

Även du kan bli medlem i Aspeboda Intresseförening! Det kostar endast 100,- för ett kalenderår. Betalning via SWISH: 123 401 67 05 eller Swedbank: 8166- 1934493543-3. Ange namn och adress vid betalningen.

MVH / styrelsen Aspeboda Intresseförening

Kontakt: aspebodaintresseforening@gmail.com