Barnverksamhet i Aspeboda sportklubb

Barnverksamheten är en ideell verksamhet och bedriver aktivitet i stort sett året runt. Verksamheten försöker erbjuda aktiviteter för barn omkring 3-12 år. Under sommarhalvåret genomförs sommarfotboll och under höst- och vinterhalvåret är det inomhusverksamhet vilket traditionellt sett varit ”gympa” med fokus på rörelseglädje, innebandy och några år även dans och basket. Vilka aktiviteter som erbjuds kan variera år från år, beroende på ledartillgången.

Ambitionen med verksamheten är att erbjuda en låg tröskel för fysisk aktivitet, rörelseglädje och ett socialt sammanhang. Verksamheten finns nära barnen, bidrar till att stärka gemenskapen i byn och genom det ideella engagemanget kan vi hålla terminsavgiften mycket låg.

Aktiviteter för sommar 2024
Sommarsäsongen pågår mellan v20-26 samt v34-39 (sommaruppehåll v 27-33). Vi håller till på fotbollsplanen vid Aspebodaskolan och spelar fotboll. Anmäl erat barn här.

Kan DU i så fall tänka dig att hjälpa till och bidra till att vi kan hålla barnverksamheten vid liv här i byn?
För att kunna erbjuda dessa aktiviteter behövs du som ledare! Eller känner du någon annan? Kanske vill du hålla i en ny aktivitet?
Kontakta då oss i styrelsen på ett eller annat sätt men gärna via klubbens mail aspebodasportklubb@gmail.com Du behöver inte ha någon tidigare ledarerfarenhet. Det finns även möjlighet att gå på ledarutbildning via RF-SISU om du är intresserad. Registerutdrag görs på samtliga ledare, vilket är ett krav från Riksidrottsförbundet.