Kallelse till årsmöte i Aspeboda Intresseförening

Vi kallar härmed till årsmöte med Aspeboda Intresseförening måndag den 24 april kl 18.30 i Aspebodagården. Stadgeenliga ärenden behandlas.

Årsmötet inleds med ett kort föredrag av förra årets Aspebodabo Bo Paulsson. Förutom alla insatser för Aspeboda är Bo tidigare lärare på Vassbo Trädgårdsskola. Bo tar upp vad vi ska tänka på inför odlingssäsongen och ger tips till oss som nu ska sätta våra frön.

AIF-inbjudan-arsmote-2023.pdf