Väg 830, senaste rapporten!

Vi i AIF (Aspeboda IntresseFörening) arbetar hårt med att bland annat påverka våra politiker och andra beslutsfattare. En viktigt punkt har varit vägen genom byn, rv 830.


Senaste rapporten, 2018-08-08

Cathis Dicander har varit i kontakt med P-O Sjölander på trafikverket. Enligt uppgift från ansvarig är asfalteringen framflyttad till vecka 38-39. Inget kommer att göras åt Olsbackavägen.


Efter att vägen förra året fick nytt bärlager vid strategiska platser längs hela sträckan är det snart dags för beläggning. Så här skriver Projektledare Underhåll beläggning Dalarna, Erik Stigsmark, i ett mail till oss:

”Som planen för vår entreprenörs så ska de börja V34, men den kan ändras bland annat på grund av mycket regn under sommaren.
Vi kommer att göra besiktning med beläggningsentreprenören före arbetet och under tiden så kommer driftentreprenören att ha koll på vägen.”

Vad vi förstår så kommer hela vägen få ny asfalt. Vi håller koll och uppdaterar så fort vi vet något annat!

/AIF


Senaste rapporten, 2018-06-15

AIF Ordförande Marc Meijer,
”Finns det förbättringsarbete planerat för väg 833 och 834 mellan Stråtjärn och Olsbacka?
Vägen blev helt förstört tidigare, när cykelvägen vid väg 293 anlades.”

Per-Olof Sjölander, trafikverket svarar,
”Vi kommer att utföra dikningsarbeten som i sin tur får vägen att må lite bättre.
När vi kommer att belägga dessa vägar finns inga planer i dagsläget!”