Samrådsmöte i Aspebodagården

För att ge kommuninvånarna möjligheter att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera förslaget ordnas ett öppet hus möte.

Aspebodagården, 15 maj kl. 17.30 – 19.30

Väl mött!


Det finns även möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida, se länken nedan.

Klicka till Falu kommuns sida här!

Vad tycker du?
Vilka två värden tycker du är viktigast att bevara eller utveckla i Aspeboda kommundel?
Vad tycker du om den bebyggelseutveckling som föreslås för Aspeboda kommundel?
Vad tycker du om de områden som föreslås för nya bostäder verksamheter?
Har du andra synpunkter som rör Aspeboda kommundel?

Aspeboda intresseföreningen kommer att lämna de synpunkter som finns inom styrelsen.

Sista dagen att lämna synpunkter är den 1 juli 2018.