Samrådsmöte i Aspebodagården

För att ge kommuninvånarna möjligheter att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera förslaget ordnas ett öppet hus möte. Aspebodagården, 15 maj kl. 17.30 – 19.30 Väl mött! Det finns även möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida, se länken nedan. Läs mer…