Utvecklingspengar till Aspeboda

Nu är det klart hur kommundelsutvecklingspengarna för 2018 kommer att fördelas. Den här gången går pengarna till Aspeboda, Bjursås, Vika, Enviken och Sundborn.

 – Att stötta våra intresseföreningar genom kommundelsutvecklingspengarna är ett fantastiskt sätt att stimulera de lokala drivkrafterna på. Här får invånarna i kommundelarna själva driva projekt och utveckla det behov som de ser i kommundelen. Årets utvecklingsmedel har stor spridning över hela vår geografiska yta och även stor spridning inom olika insatsområden, säger Hanne Stenback, näringsutvecklare landsbygd.

Falu kommun har sedan 2011 årligen beviljat kommundelsutvecklingsmedel.

Aspebodagården

En miljon i potten

För 2018 har Falu kommun avsatt 1 000 000 kronor för att ge de olika intresseföreningarna möjlighet att genomföra sina olika projekt. Föreningarna får själva prioritera vilka insatser de vill göra inom projektramarna.

– Vi tror på samma goda effekt av medlen under 2018 som tidigare år. Hela Falun ska vara med i kommunens utvecklingsarbete. Pengarna används otroligt effektivt och det är med stolthet vi kan konstatera vad de lokala och ideella krafterna i samspel med våra medel fått till sedan 2011, säger Mats Dahlström (C), ordförande i landsbygdsrådet.

Efter beslut i kommunstyrelsen kommer utvecklingsmedlen att fördelas enligt följande:

  • Sundborns sockenråd beviljas 45 000 kronor. Ansökan innefattar fortsättning på projektet Upptäck Sundborn.
  • Bjursås sockenråd beviljas 300 000 kronor. Ansökan innefattar utveckling av cykel- och skidleder. Bland annat ska man binda samman skidspåren i Sörskog med elljusspåret på Hanses Hällar.
  • Aspeboda intresseförening beviljas 335 000 kronor. Ansökan innehåller två delar: En utökad och belyst parkering vid återvinningsstationen utanför Aspebodagården och utveckling av spår och stigar i hela kommundelen.
  • Envikens intresseförening beviljas 220 000 kronor. Ansökan innehåller fyra delar: Upprustning av Raststugan, upprustning av Smedjan, ny skyltning till festplatsen i Klockarnäs och utveckling av badplatsen i Marnäs.
  • Vika intresseförening beviljas 100 000 kronor. Ansökan gäller en film om Vika, isbanor, utrustning till barn- och ungdomsverksamheten, aktivitetsfältet, ny informationsplats i Vika, fotbollsplanen, utveckling av hemsida, uppdatering av el i Vika bygdegård.

/Falu kommun

Vi följer utvecklingen!

Aspeboda Intresseförening kommer att följa och stötta de olika projekten. Vi kommer att göra löpande artiklar och lägg upp dessa på vår hemsida. Tanken är att alla i byn ska kunna följa utvecklingen och bli uppdaterade på vad som händer i byn för allas trevnad!

Vi hoppas att fler i byn känner att det vill och kan bidra med idéer och kunskap för att skapa fler projekt att driva i framtiden. Kontakta oss gärna om ni har sådana idéer!

/Aspeboda Intresseförening