Information om väg 830

Följande renovering av väg 830 Ornäs –Aspeboda har pågått/pågår:

Syfte är att få en långsiktig hållbar bra väg. Följande har utförts:

2016 dikning efter hela sträckan för att få en torr vägkropp
2017 Ett antal urskiftningar dvs gräva ur dålig överbyggnad har skett för att få en bättre bärighet på utvalda sträckor.
De grusytor som kom fram vid stenplock o urskiftningar har belagts med olja o sten för att klara vintern
När man får dessa ytor o frysa en vinter så sjunker de ytterligare som blir långsiktigt en jämnare väg.
2018 Ny beläggning på hela sträckan är planerad

Planerad åtgärd är inte hugget i sten då vi är skattefinansierad så andra åtgärder kan prioriteras före.

Per-Olof Sjölander, Projektledare Väg, Trafikverket