Per Lorenzon Förvaltning Aktiebolag

Innehavare / Ägare: Lorenzon, Per

Verksamhet: Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Adress: HINSNORET 45 

Telefon: 021-410012

Epost: 

Hemsida: