Rolander, Maria

Innehavare / Ägare: Rolander, Maria Verksamhet: Konsultverksamhet avseende företags org. Adress: MORBYGDEN 44  Telefon:  Epost:  Hemsida: 

Mowitz, Håkan

Innehavare / Ägare: Mowitz, Håkan Verksamhet: Service till Skogsbruk Adress: MORBYGDEN 40  Telefon:  Epost:  Hemsida: 

Kavelmoragård

Innehavare / Ägare: Gustafsson, Mats Verksamhet: Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling Adress: KAVELMORA 82   Telefon: 023-42200 Epost:  Hemsida: 

WALLBERG, GABRIEL

Innehavare / Ägare: Wallberg, Gabriel Verksamhet: Sågning, Hyvling & Impregnering Adress: VALSFORS 30  Telefon:  Epost:  Hemsida: 

Montan, Bengt

Innehavare / Ägare: Montan, Bengt Verksamhet: Blandat jordbruk Adress: MORBYGDEN 145   Telefon: 023-44056 Epost:  Hemsida: