Mimmis Golf AB

Innehavare / Ägare: Gustafsson, Monica

Verksamhet: Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj.

Adress: SÖRBO 181  

Telefon: 023-31196

Epost: 

Hemsida: