Aspebo föräldrakooperativ

Innehavare / Ägare: Ekonomisk förening

Verksamhet: Förskoleutbildning, förskola

Adress: LILLA ASPEBODA 100

Telefon: 023-31275

Epost: aspeboda@gmail.com

Hemsida:  www.aspebo.com