Tips om promenadstråken genom Liljans gård – Norsbo – Hinsnoret – Liljesund

Många uppskattar de informationstavlor som satts upp (30 st) och promenadstråk som markerats under 2021 tack vare Norsbo-Hinsnorets bystugeförening och med stöd av KDU-medel.

Jag vill här nå många som bor väster om E16 och som kanske inte prövat att gå eller jogga eller cykla (sommartid) längs promenadstråken genom Liljans gård – Norsbo – Hinsnoret – Liljesund.

Bystugeföreningen har även en digital version av promenadstråk och informationstavlor. För att planera en promenad där eller bara läsa – gå in på www.norsbohinsnoret.se delen om Intresseplatser och promenadstråk. Där finns även översiktliga kartor. För en del intresseplatser finns det fördjupande information digitalt och som du kan nå genom en QR-kod om du befinner dig ute vid en informationstavla och har en smartphone med dig. En fysisk översiktskarta finns vid bystugan i Norsbo. För varje stråk finns även översiktskartor där stråket börjar.

Dags att upptäcka dessa trakter om du inte redan känner till Liljans gård – Norsbo – Hinsnoret – Liljesund.

Dock garanteras inte plogning eller sandning vintertid längs stråken.

Den som vintertid tar med sig skridskor har möjlighet att åka på sjön Liljans is. Ett par personer som bor vid sjön i Hinsnoret brukar ploga slingor för skridsko o spark samt även skidspår när förutsättningar finns.Som alltid på sjö-is, på egen risk.

Inga-Maj Eriksson
Norsbo