Information om väg 830

Följande renovering av väg 830 Ornäs –Aspeboda har pågått/pågår: Syfte är att få en långsiktig hållbar bra väg. Följande har utförts: 2016 dikning efter hela sträckan för att få en torr vägkropp 2017 Ett antal urskiftningar dvs gräva ur dålig Läs mer…