Sök pengar för kultur- och fritidsaktiviteter i Falu Kommun

Projektmedel för barn och unga i Falu kommun

Nu finns möjlighet att söka pengar för kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga på landsbygden genom den nya Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun. Stiftelsen kommer prioritera verksamhet som barn och unga själva organiserar och som är öppen för alla.

Vem kan få stöd?

Beviljade bidrag kan endast betalas ut till förening, organisation, studieförbund eller trossamfund. För dem som söker medel och ännu inte ingår i någon förening hjälper föreningsavdelningen (kultur- och fritidsförvaltningen, Falu kommun) till med kontakter med redan etablerade föreningar, studieförbund eller annan organisation som kan gå in i projektet. Om den sökande hellre vill starta en ny förening stöttar vi också i det arbetet.

Läs hela artikeln här

Ladda ner anmälningsblankett här