KDU 2023

Detbörjar bli hög tid att fundera på 2023 års kommundelsutvecklingsmedel (KDU) i Falu Kommun.

Via Aspeboda Intresseförening (AIF) kan en förening i Aspeboda ansöka om pengar till ett eller flera projekt som er förening behöver hjälp att förverkliga.

Mer information om KDU kan du läsa i denna pdf-fil.

Informationsmöte om bland annat KDU hölls i Aspebodagården tisdag 20 september kl 18:30.

http://www.aspeboda.se/wp-content/uploads/2018/07/Asplov_logga-300x110.png

Jag har en idé men jag vet inte vilken förening som det berör.

Fyll i nedan.

Ditt namn

Din epost

Projektnamn

Skriv ner din projektidé

Vi är en förening som vet precis vad vi behöver.

Fyll i ansökan nedan. Observera, alla fält i formuläret måste fyllas i.

Ansökan

Kontaktperson Aspeboda intresseförening:

Projektnamn:

Sökande:

Organisationsnummer:

Adress:

Postadress:

Kontaktperson:

Telefon nummer:

E-post:

Bank/plusgironr eller bankkontonr/bank:

Projekttid:

Sökt belopp:

Aspeboda intresseförening har en aktuell utvecklingsplan, projektet skall vara kopplat till den.

Projektplan

Bakgrund

Syfte och mål

Förväntat resultat

Beskrivning av projektet

1. VAD?

2. HUR?

3. NÄR? – Tidsplan

4. Utvärdering och återrapportering till Aspeboda Intresseförening

5. Framtid

Skicka med bifogade filer och offerter