Pågående KDU 2018

En liten halvårsrapport från våra projekt som beviljats KDU-pengar.

Aspeboda intresseförening blev beviljade 335 000 kronor i KDU-medel. Dessa ska fördelas mellan en del projekt. Här kommer en halvårsrapport från hembygdsföreningen, skolstigen, sagoskogen och kompisspåret.

Hembygdsföreningen hälsar att 8 bänkar ska hämtas inom den närmsta framtiden för att ställas upp längs med Kapellsgrundsstigen. Fyra stycken sätts vid Pilgrimskapellet och de resterande fyra ställs dels på lämpligt ställe på vägen från Vällgården och dels på vägen från Buss-Nisse. Informationstavlor har ännu inte blivit beställda än.

Skolstigen som sträcker sig från skolan till slogboden i Stråtjärn är delvis klar. Projektledaren på skolan skriver att det har hunnits hälften av vad som har önskats göra under året och att den del som har varit viktigast för den pedagogiska verksamheten på skolan har prioriterats.

Kyrkkullen är rensad från sly och grenar och en grillplats med bänkar finns nu uppe på kullen och får anses färdig. Platsen är välanvänd av några grupper i skolan och flera av eleverna har varit där med sina föräldrar på picknick. Närheten till skolan och den fina utsikten gör det till en väl fungerande plats att bedriva undervisning på. Ett delmål har varit att trampa upp en fungerande stig för att eleverna säkert skall ta sig dit utan att gå på landsvägen. Nu används bara övergångsstället och en tydlig stig finns söder om kyrkogården även om den bitvis snabbt blir överväxt av gräs när stigen inte används. Från stigen under kyrkogårdens nordöstra del är den mycket tydlig hela vägen upp på berget då det utnyttjats ett avverkningsspår från en skördare som rensat detta.

Arbetet med stigen till Stråtjärn är inte påbörjat. Här behövs stigen märkas upp med stolpar, gärna med en tydlig startstolpe i varje ände. Dessutom behöver spåret gås över med röjsåg för att bredda stigen på ett par platser.

Slogboden i Stråtjärn har fått nya bänkar som just nu står på skolgården. Dessa blir utkörda den 17:e eller 18:e juni. En ny cementring för grillplats skall beställas men det är inte gjort. Skolan räknar med att fortsätta arbetet här i augusti när skolan startar igen.

Sagoskogen har påbörjat målning och inredning av sagohus och aktivitetsholkarna. Innan tjälen kommer i marken i höst kommer en vinterstig att finnas på plats, liksom aktivitetsholkarna vid Stråtjärn. Sagohusen kommer att följa årstiderna, liksom aktiviteterna i holkarna. En saga med bild och text som knyter an till inredningen kommer att finnas vid varje Sagohus. Det kommer att fokuseras på Granen, Tallen, Björken, Aspen och Sädesslagen. Runt dessa kommer passande djur att finnas. Förutom färgen som inhandlats är allt material från projektledarnas våra får och naturen. De vill med enkla medel inspirera till fantasi och eget skapande.

Sagostigarna vid skolan är under planering.

Från projektet ”Kompisspåret” och Aspeboda sportklubb sammanfattas att den ridå av
granar i sänkan nedanför elljusspåret har Falu kommun via AIK tagit ner, för att underlätta anslutningen mellan elljusspåret och Maias åker. Arrendatorn av åkern kommer kommer att spara en ramp på 3-4 meter runt åkern för rundspåret.

En ramp är också uppbyggd från åkern parallellt med väg 830, över vägen vid Kvarnen och förbi Dicanders tomt upp på banvallen. Det har ARK fixat i samband med att diket från ridbanan grävdes. Det skall förbättras av Trafikverket, när de besiktigar vägen och vägdiket genom byn i höst.

”Gubbgympan” har kontaktats för hjälp med nedtagning av träd efter banvallen, i samråd med markägarna. Banvallen behöver breddas för att rymma alla.

AIF reporter och illustratör, Johanna Myrkrans.